کارگروه تخصصی با محوریت شناسایی و حل مسایل و مشکلات مدیریت شهری برگزار گردید.

کارگروه تخصصی مدیریت شهری کانون بسیج اسلام آباد غرب با حضور نمایندگان شهرداری وهیئت مدیره واعضای نظام مهندسی شهرستان و بسیج مهندسین برگزار شد. در این جلسه به برسی موانع ومشکلات و راهکارهای ساخت و سازهای شهری وهمچنین وظابف مهندس و واحد شهرداری پرداخته شد.ازجمله بحث طرح تفضیلی شهر ونقشه جامع شهری وبروکف املاک سطع شهر ونحوه اجرایی نمای اسلامی وپرهیز از نمای بیگانه با فرهنگ شهریو بطور کل نظم وساختار شهری پرداخته شد.که در این خصوص به پیشنهاد اعضای نظام مهندسی ، شهرداری مکلف شد که از نماهای بیگانه پرهیز ودر صورت امکان از نماهای مجاز و متعارف با عرف جامعه در هرقسمت شهر و منطبق بر آن منطقه اجرا شود. همچنین به تحلیلهایی از نحوه ساخت و سازهای غیر مجاز در سطع شهر وبحث بافت فرسوده و ضعف درهماهنگی شهرداری با نظام مهندسی دراین پراخته شدوراهکارهای توسط مهندسین ازجمله اینکه ناظرین نظام مهندسی در خصوص ساخت وساز غیر مجاز در سطع شهر گزارشاتشان را ارائه و توسط شهرداری پیگیری شود وهمچنین پیشنهاد عدم ارجاع مالکین دارای بافت فرسوده ازطرف شهرداری به دفتر نظام مهندسی پیشنهاد شد. ومقرر شد به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و نتیجه گیری بهتر، جلسات ماهیانه با شهرداری برگزار شود. همچنین موضوع حذف بروکراسی اداری در دریافت گزارشات نظام مهندسی در قسمت دبیر خانه وبایگانی شهرداری وهمچنین برخورد قاطع با مالکین با ساخت وسازهای غیر مجاز وغیر اصولی از طریق جرایم سنگین تر در ماده 100 شهرداری بحث و بررسی گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان ، مجمع عالی قشر روزز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸از ساعت ۹ تا ۱۱/۳۰در…

نشست فصلی حلقه سرگروههای تخصصی سازمان روز یک شنبه نوزدهم بهمن ماه از ساعت۹تا۱۱ صبح در سالن جلسات…

مهندس شوهانی از برگزاری جلسه هماهنگی گرامیداشت دهه فجر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه- کانون بسیج شهرستان…

مهندس شوهانی از برگزاری جسله هیات اندریشه ورز استان با موضوع اصلاح الگوی مصرف خبر داد.

با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک مومنانه، کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان…

معابر شهرستان روانسر توسط گروه جهادی کانون بسیج شهرستان روانسر ضد عفومی و گند زدایی گسترده معابر و…

مرحله دوم ضدعفونی و گندزدایی گسترده به همت کانون بسیج مهندسین عمران معماری شهرستان اسلام آباد غرب…

با فرا رسیدن هفته بسیج میز خدمت توسط کانونهای بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه برگزار شد.

احصاء مسایل و مشکلات زیست محیطی شهرستان کنگاور در کارگروه تخصصی محیط زیست برگزار شد.

کارگاه مهارت افزایی مادران پرچم داران جنگ نرم با حضور جمعی از خواهران بسیج مهندسین کانون شهرستان…

جلسه بصیرتی تبیین و تشریح منویات مقام معظم رهبری در کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان اسلام…

کارگروه های تخصصی هفتگانه کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان کنگاور در راستای شناسایی و…

مسئول سازمان بسیچ مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه اهم اقدامات کانون بسیج شهرستان اسلام آباد…

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مهندسین استان کرمانشاه ، جلسه هم افزایی بسیج مهندسین و بسیج…

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه ، جلسه هماهنگی برنامه…

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه ، جلسه هماهنگی برنامه…

مهندس شوهانی از برگزاری جسله هیات اندریشه ورز استان با موضوع اصلاح الگوی مصرف خبر داد.

با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک مومنانه، کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان…

معابر شهرستان روانسر توسط گروه جهادی کانون بسیج شهرستان روانسر ضد عفومی و گند زدایی گسترده معابر و…

مرحله دوم ضدعفونی و گندزدایی گسترده به همت کانون بسیج مهندسین عمران معماری شهرستان اسلام آباد غرب…

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه - جلسه مشترک مسئولین…

با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک مومنانه، کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان…

معابر شهرستان روانسر توسط گروه جهادی کانون بسیج شهرستان روانسر ضد عفومی و گند زدایی گسترده معابر و…

مرحله دوم ضدعفونی و گندزدایی گسترده به همت کانون بسیج مهندسین عمران معماری شهرستان اسلام آباد غرب…

با فرا رسیدن هفته بسیج میز خدمت توسط کانونهای بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه برگزار شد.