tax

سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
جهارمین نشست هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه با موضوع نظام مهندسی ساختمان روز یکشنبه مورخه ۹۷/۰۶/۲۵برگزار گردید
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
نشست منطقه ای سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به میزبانی استان کرمانشاه و با موضوع نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
جلسه هم اندیشی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه با سازمان بسیج علمی و خانه نخبگان با موضوع (( کمک به تربیت و توانمندسازی و شبکه سازی بسیج مهندسین عمران به منظور نقش آفرینی در عرصه های مورد نیاز))صبح روز سه شنبه مورخه ۹۷/۰۶/۱۳در سالن جلسات فرماندهی برگزار گردید.
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
جهارمین نشست هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه با موضوع نظام مهندسی ساختمان روز یکشنبه مورخه ۹۷/۰۶/۲۵برگزار گردید
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
نشست منطقه ای سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به میزبانی استان کرمانشاه و با موضوع نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.
آرشیو
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
جلسه هم اندیشی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳با حضور اعضای هیات نظارت برگزار گردید.
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
مدیر عامل توزیع برق استان کرمانشاه
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه برگزار گردید.
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
جهارمین نشست هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه با موضوع نظام مهندسی ساختمان روز یکشنبه مورخه ۹۷/۰۶/۲۵برگزار گردید
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
نشست منطقه ای سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به میزبانی استان کرمانشاه و با موضوع نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
جلسه هم اندیشی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه با سازمان بسیج علمی و خانه نخبگان با موضوع (( کمک به تربیت و توانمندسازی و شبکه سازی بسیج مهندسین عمران به منظور نقش آفرینی در عرصه های مورد نیاز))صبح روز سه شنبه مورخه ۹۷/۰۶/۱۳در سالن جلسات فرماندهی برگزار گردید.
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج عمران و معماری استان کرمانشاه
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه برگزار گردید.
رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد.

چند رسانه ای