tax

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
معاونت خدمات شهری کرمانشاه از آمادگی شهرداری برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی شدید چند روز اخیر خبر داد .
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان کرمانشاه از غرق ۱۶ نفر در آب‌های استان خبر داد .
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
برخورد عجیب در حد اخطار کتبی و قطع ۳ تا ۴ ساعته آب شرب برای مشترکانی که بسیار بیشتر از سایر مشترکان مصرف کنند، به هیچ وجه برخوردی بازدارنده نبوده و وزارت نیرو به دنبال یک ابزار قیمتی موثرتر از اخطار و قطع چندساعته آب است.
بررسی پرونده وضعیت شورای شهر کرمانشاه در پی عدم انتخاب شهردار در هیئت حل اختلاف استان، شورای شهر را در سراشیبی انحلال قرار داده است.
برخورد عجیب در حد اخطار کتبی و قطع ۳ تا ۴ ساعته آب شرب برای مشترکانی که بسیار بیشتر از سایر مشترکان مصرف کنند، به هیچ وجه برخوردی بازدارنده نبوده و وزارت نیرو به دنبال یک ابزار قیمتی موثرتر از اخطار و قطع چندساعته آب است.
بررسی پرونده وضعیت شورای شهر کرمانشاه در پی عدم انتخاب شهردار در هیئت حل اختلاف استان، شورای شهر را در سراشیبی انحلال قرار داده است.