به مناسبت هفته طبیعت چندین اصله نهال توسط اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان جوانرود کاشته شد.
کاشت چندین اصله نهال توسط اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان جوانرود
خبر تست

tax

گفتگو ویژه

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۰۹:۵۷

نشریه

انتشارات