شناسه : 40361
س, 03/31/1401 - 12:57
نویسنده : kermanshah

ایمن سازی ابنیه و ساختمان ها در کارگروه مدیریت شهری کانون پاوه بررسی گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه ، کارگروه مدیریت شهری کانون پاوه با موضوع بند۱۴ماده۵۵قانون شهرداری‌ها با حضورمهندسین بسیجی ، شهردار،دایره فنی ،دادستان، نظام مهندسی ،راه و شهرسازی ،امور نقلیه شهرداری این شهرستان برگزار شد.
در این جلسه بحث تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی بازدید از ساختمانها ، مستحدثات، بناها و ابنیه های نا ایمن بااولویت بناهای بلند مرتبه و مسکن مهر ، مدارس، ادارات و اماکن عمومی توسط شهرداری مطرح گردید.
در ادامه جلسه مقرر گردید شهرداری پس از بازدیدبرای مالکین بناها و ومسببین مستحدثات نا ایمن اعم از حقیقی و حقوقی با مهلت مشخص اخطاریه صادر نماید.
اعضاء جلسه به ضرورت بررسی گزارشات مهندسین ناظر ساختمان در سطح شهر توسط نظام مهندسی تاکید نمودند.
در ادامه جلسه مقرر گردید شهرداری نسبت به بررسی و استاندارد سازی وسایل بازی در پارک ها و فضاهای سبز و شهر بازی اقدام و پیگیری های لازم را تا حصول نتیجه اعمال نماید.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید