۱۳۹۷/۰۴/۰۹ - ۱۵:۲۳
با حضور در برنامه برنامه "آیینه داران بصیرت"
مهندس مجید داوری ، جانشین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری با حضور در برنامه "آیینه داران بصیرت" رادیو گفتگو به تشریح عملکرد سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری پرداخت.
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۰:۴۷
با فرا رسیدن هفته بسیج میز خدمت توسط کانونهای بسیج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ - ۱۳:۰۱
احصاء مسایل و مشکلات زیست محیطی شهرستان کنگاور در کارگروه تخصصی محیط زیست برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ - ۱۱:۵۹
کارگاه مهارت افزایی مادران پرچم داران جنگ نرم با حضور جمعی از خواهران بسیج مهندسین کانون شهرستان کنگاوربرگزار شد.
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ - ۰۹:۱۲
جلسه بصیرتی تبیین و تشریح منویات مقام معظم رهبری در کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان اسلام آباد غرب برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۱:۲۲
کارگروه های تخصصی هفتگانه کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان کنگاور در راستای شناسایی و احصاء مسایل و مشکلات شهرستان تشکیل شد.
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۳:۲۹
مسئول سازمان بسیچ مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه اهم اقدامات کانون بسیج شهرستان اسلام آباد غرب را ترشیح کرد.

صفحات

گفتگو ویژه

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۰۹:۵۷

نشریه

انتشارات