۱۳۹۶/۰۷/۲۴ - ۱۲:۴۲
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ - ۱۲:۰۸
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه صورت گرفت.
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ - ۱۲:۰۰
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه صورت گرفت.
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۱۰:۴۱
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه صورت گرفت.
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ - ۱۱:۰۷
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه صورت گرفت.
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ - ۰۹:۰۶
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه صورت گرفت.
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ - ۰۷:۴۸
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۰۹:۰۸
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۰۹:۰۵
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۰۸:۵۷
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۰۸:۴۹
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ - ۰۸:۳۹
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
اردوی جهادی شهرستان پاوه با حضور مهندسین بسیجی عمران و معماری برگزار گردید.
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ - ۱۳:۳۳
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ - ۱۲:۲۸
بازدید علمی
اعضای کانون بسیج مهندسین عمران و معماری ناحیه کرمانشاه از ساختمان جدید در حال ساخت بیمارستان امام حسین (ع) بازدید کردند.
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ - ۰۸:۵۰
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ - ۰۸:۲۱
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه

صفحات